Zasady najmu

  1. Sprzęt wynajmujemy na dowolny okres.
  2. Przy wynajmie na 1 dzień lub weekend pobierana jest kaucja określona w ofercie na stronie www.mcgarden.pl
  3. Przy wynajmie na dłuższy okres kaucja ustalana jest indywidualnie.
  4. Stawki najmu określone są w ofercie na stronie www.mcgarden.pl
  5. Podstawą najmu jest umowa najmu spisywana na podstawie dokumentów tożsamości (osoby fizyczne) lub dokumentów rejestrowych firmy i dokumentów tożsamości osoby odbierającej sprzęt w imieniu firmy, na podstawie upoważnienia właściciela firmy.
  6. W przypadku urządzeń posiadających podzespoły podlegające zużyciu może istnieć obowiązek zakupu materiałów eksploatacyjnych w momencie zawarcia umowy najmu.
  7. Stawka najmu, kaucja oraz  inne ewentualne opłaty wynikające z umowy najmu pobierane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
  8. Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu.