Usługi ogrodnicze

Zakładanie ogrodów.

Wycinka, przycinka drzew, krzewów.

Zakładanie trawników z siewu bądź rolki.

Pielęgnacja zieleni.

Mycie kostki brukowej.

Inne kompleksowe usługi ogrodnicze.